Thursday, 3 November 2011

Kata Adjektif

Kata adjektif dikenali juga sebagai kata sifat berperanan menerangkan sifat sesuatu kata nama atau frasa nama. Kata adjektif boleh dikenali pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahuluibatau diikuti oleh kata penguat.Contohnya seperti amat sakit, sakit sungguh ,terlalu banyak dan sebagainya.


Terdapat beberapa kata adjektif iaitu kata adjektif warna, kata adjektif,ukuran, kata adjektif sifat, kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu,kata adjektif jarak,kata adjektif perasaan dan kata adjektif pacaindera

No comments:

Post a Comment